Auratransformaatio

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta 1995 syntyneille aikuisille. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen annettavassa tasapainotushoidossa voivat sen sijaan käydä myös vuoden 1995 jälkeen syntyneet.

AuraTransformaatio™ on ns. siirtymäajan hoito ja ensisijaisesti työkalu oman energiatason pysyvään nostamiseen ja tietoisuuden laajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme päivittymisen uuden ajan energioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä jo on. Hoito käynnistää uuden ajan -, sekä uusien vielä tulossa olevien energioiden vapaan, mutta hallitun virtaamisen kehossasi. Kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava aurarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi.

Hoidon jälkeen alkava kristallisoitumisprosessi tarkoittaa sitä, että oma voimasi eli henkienergiasi alkaa sulautua osaksi keho-mieli järjestelmääsi.  Näin olet jatkuvasti tietoisena kehossasi, ilman sinuun kuulumattomia asioita ja energioita. Sinun on helpompi ottaa vastuu omasta elämästäsi ja päättää, millä tavalla haluat viedä asioita elämässäsi eteenpäin.

Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kasvu- ja kehittymisprosessin, jonka aikana oma tapasi elää ja toimia vahvistuu ja selkiytyy ja alat edetä tasapainoisella tavalla kohti sinulle oikeita asioita. AuraTransformaatio™ -hoidon seurauksena elämän pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia. Monet hoidossa käyneet kokevat itselleen oikeat ja sopivat asiat selkeämmin ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy. Elämänilo kasvaa ja keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin voimistuu. Hoidon jälkeen saat aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämän sinulle tarjoamia mahdollisuuksia.

AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään kerran elämässä ja muutos on pysyvä. Hoidon ensimmäisen vaiheen aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainotetaan ja monet itseen kuulumattomat energiat palautuvat takaisin sinne, minne ne kuuluvat. Sen jälkeen oma henkienergia alkaa saapua takaisin ja oma potentiaali ja tietoisuus elämän mukanaan tuomista mahdollisuuksista avautuu. Hoidon loppuvaiheessa kehon ympärille rakentuu uuden ajan vahva, magneettinen ja maadoittava aurarakenne. AuraTransformaatiossa™ saat takaisin kaiken sinulle kuuluvan energian ja henkilökohtaisen voimasi – sekä valo- että varjopuolen. Hoidon jälkeen jokainen on vahvasti läsnä omassa kehossaan ja etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin.

AuraTransformaatio™ -hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että valitset hoitajan, joka tuntuu sinulle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässäsi!

AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään, sekä työskentelemään muutoksen kanssa.

AuraTransformaatio™ hoidon tekemistä vältetään, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus- ja mielialalääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™- hoidon aikana ja sen jälkeen elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä pintaan. Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja haasteista, käsittelee ne ja jatkaa omalla elämänpolullaan eteenpäin. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostaa pintaan asioita, joita ihminen ei ole vielä valmis työstämään tai läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytön lopettamisesta on kulunut vähintään 4 – 6 kuukautta.

Epäselvissä tilanteissa keskustele aina auravälittäjäsi™ kanssa ennen hoitoon tulemista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

 

 

Tasapainotushoito

Kaikille AuraTransformaatio™- hoidossa käyneille suositellaan tasapainotushoitoa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että keho-mieli-energiajärjestelmä käy usein hoidon jälkeen ylikierroksilla henkienergian sulautuessa fyysiseen kehoon.

AuraTransformaation™ jälkeen tehtävä tasapainotushoito on tarpeen, jotta uuden energiajärjestelmän kehittyminen lähtee sujuvasti käyntiin. Tasapainotuksessa koko energiajärjestelmä tarkistetaan ja tasapainotetaan peruselementtien (tuli, vesi, maa, ilma) ja jokaisen oman henkienergian kautta. Uutta energiarakennetta tasapainottaessa huomioidaan maskuliininen energia kehon oikealla ja feminiininen energia kehon vasemmalla puolella. Näiden energioiden välille luotava tasapaino on kristallisoitumisprosessin etenemisen edellytys.

Jokaisen yksilöllinen tapa ilmentää itseään ja toimintaansa paranee usein tasapainotuksen myötä. Sekä kehoon, että auraan integroidut neljän elementin energiat, jotka edustavat oman voimamme eri puolia, ohjautuvat toimimaan tasapainotuksen aikana keskinäisesti harmonisella tavalla. Elementeistä tuli edustaa inspiraatiota, elämänhalua ja sisäistä viisautta. Vesi ilmentää tunnemaailmaa, virtausta ja sosiaalisia suhteita. Maa luo rakenteen, maadoituksen ja auttaa meitä manifestoimaan asiat näkyvälle, fyysiselle tasolle. Ilman elementti tuo meille ideat, visiot, ajatukset, sekä kommunikaatioon liittyviä asioita.

Tasapainotushoito suositellaan tehtäväksi ainakin kerran, noin 2 viikkoa – kuukausi AuraTransformaation™ jälkeen. Tasapainotushoitoon voi tulla ensimmäisen tasapainotuksen jälkeenkin, mikäli olo tuntuu väsyneeltä tai levottomalta, elämäntilanne on stressaava ja oma toimintakyky pienempi kuin tavallisesti. Välillä osa tulee tasapainotukseen myös sen vuoksi, että haluaa tietää, missä vaiheessa oma kristallisoitumisprosessi on ja mitä voi itse tehdä, jotta asiat menevät eteenpäin toivottuun suuntaan.

Ne, jotka ovat syntyneet vuonna 1995 tai sen jälkeen, eivät tarvitse AuraTransformaatiota™, mutta hyötyvät usein tasapainotushoidosta. Indigoihmiset voivat reagoida herkästi ympäristöönsä ja heille on toisinaan haastavaa ylläpitää sisäistä tasapainoa. Hoidossa käyminen vahvistaa heidän kykyään pysyä tasapainossa ja vähentää kuormituksen tunnetta, jota ympäristö voi heille aiheuttaa. Tasapainotus auttaa myös palauttamaan rauhan ja luottamuksen tunteen siitä, että asiat järjestyvät. Tämän vuoksi myös kristalli- ja kristalli-kulta ihmiset, jotka ovat syntyneet vuonna 2009 ja sen jälkeen nauttivat tasapainotuksesta ja energioiden hienosäädöstä.

Tasapainotus ei rajoitu vain yllämainittujen tekijöiden tasapainotukseen, vaan hoidon aikana on mahdollista vastaanottaa lisää omaa energiaa, jonka on mahdollista integroitua uuden ajan energiarakenteeseen kristallisoitumisprosessin edetessä. Tasapainotuksessa voi periaatteessa tapahtua mitä tahansa, mikä vahvistaa tasapainon kautta etenemistä ja sinulle oikeiden asioiden tekemistä.

teksti: joypack.fi

ajanvaraus: rinne.johanna@hotmail.com

Suuria toivottuja muutoksia  auratransformaation jälkeen!

Epämääräiset säryt ja kivut ovat parantuneet joko itsestään tai selkeytyneen käsityksen kautta mistä hakea apua.

En ole väsynyt

Keho kertoo mitä täytyy tehdä palauttaakseen tasapainon (fyysisen sekä energeettisen). Oma energiani pysyy itselläni huomattavasti paremmin

Tunteet eivät mene äärestä laitaan, mikä säästää valtavasti energiaa

 Koen useammin sisäistä rauhaa. En ota asioita turhan vakavasti ja pysyn minulle haitallisista asioista erossa

Minulle on selvempää mihin kannattaa käyttää aikaa ja energiaa

Tiedän mitä pitää tehdä ja nyt minulla on rohkeutta tehdä se muiden mielipiteistä piittaamatta, kuitenkin muita kunnioittaen. Koen nyt ymmärtäväni paremmin itseäni, omia triggereitäni, muita ihmisiä ja laajempia kokonaisuuksia. Olin ennen hyvin tietoinen muiden negatiivisesta energiasta. Nyt ymmärrän heillä olevan syynsä enkä ota muiden murheita itselleni

Sain rohkeutta muuttaa toiseen kaupunkiin ja toivomani uuden alun. Auratransformaatiollani on ollut samanlainen vaikutus myös läheisiini.

Muutama intohimon aihe on vahvistunut ja saan valtavasti energiaa huomatessani osaavani asioita, joita en tiedostanut aikaisemmin. Ajatukset kuten “meidän suvussa ei osata laulaa” on nyt hyvin helppo ohittaa tai jopa osoittaa vääriksi

Myös uusien asioiden opettelu on helpottunut vanhojen “vaikean kautta” -ajattelutapojen poistuttua auratransformaation myötä.

-Katri

Osoite

Lauttasaarentie 17

00200 helsinki

Puhelin

Anna Doepel: 044 072 3912

Johanna Rinne: 040 741 2288

Hoitojen varaukset ja peruutukset ajanvarauksesta tai suoraan hoitajalle!

Email

Toimisto: info@organicspirit.fi

La ja Su toimisto kiinni.

 

Seuraa somessa